Algemene Voorwaarden – FwD Congres & Seminars

Inschrijven en betalen

Inschrijven voor seminars of congressen kan enkel via de inschrijvingsformulieren op de website van Friendly with Dogs. Elke deelnemer dient zich individueel in te schrijven. Pas ná ontvangst van de betaling ben je verzekerd van je deelname. Indien de betaling meer dan 14 dagen op zich laat wachten, zijn wij zo vrij je plaatsje aan iemand anders te geven. Indien het seminar nog niet volzet is, kan je je uiteraard nog een keer aanmelden.

Het aantal plaatsen is beperkt. Indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt, kun je – indien je dit wenst – op een wachtlijst geplaatst worden. Mocht iemand annuleren, dan nemen we contact met je op om te horen of je alsnog  graag wil deelnemen.

Annuleringsvoorwaarden voor deelname aan seminars of het FwD-congres

Wens je je deelname te annuleren, dan dient dit schriftelijk te gebeuren naar annelies@friendlywithdogs.com. Friendly with Dogs behoudt zich het recht volgende annulatievoorwaarden toe te passen:

  • Indien schriftelijke annulatieaanvraag wordt ontvangen, tot 3 maand voor de aanvang van het seminar of congres, krijgt u 100% van het reeds betaalde bedrag terug.
  • Indien schriftelijke annulatieaanvraag wordt ontvangen, na 3 maand en tot 1 maand voor de aanvang van het seminar of congres, krijgt u 50% van het reeds betaalde bedrag terug.
  • Indien schriftelijke annulatieaanvraag wordt ontvangen, 1 maand of minder voor de aanvang van het seminar of congres, krijgt u 0% van het reeds betaalde bedrag terug.

Bij annulatie brengen we je graag in contact met iemand van onze wachtlijst. Indien je plekje kan ingenomen worden door iemand anders, krijgt u het volledige inschrijvingsgeld verminderd met een administratieve kost terugbetaald. Deze administratieve kost bedraagt 10% van het factuurbedrag met een minimum van 30 euro.

Annulatie van het seminar of congres door Friendly with Dogs

Friendly with Dogs behoudt zich het recht om van spreker te wisselen in geval van overmacht.

Friendly with Dogs kan om welke reden dan ook (bijvoorbeeld overmacht wegens ziekte van de spreker) het seminar of congres annuleren zonder dat zij aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. Bij annulatie door Friendly with Dogs ontvangen alle deelnemers hun geld terug.

Afspraken met betrekking tot deelname aan een evenement van Friendy with Dogs

Het deelnemen aan de activiteiten en het betreden van het terrein/gebouw zijn geheel op eigen risico van zowel deelnemer als hond.

Deelnemers met hond:

  • dienen te beschikken over een familiale polis die duidelijk ook schade door honden dekt;
  • dienen ervoor zorg te dragen dat de hond op het juiste tijdstip de inentingen heeft gehad;
  • dienen eventuele ontlasting (of markering) door de hond op, in en rond het terrein/gebouw meteen op te ruimen en te deponeren in de hiervoor aanwezige vuilnisbak.

De deelnemende hond draagt een vaste halsband of hondentuig aan een gewone lijn van max. 3 meter. Alle andere hulpmiddelen zoals antitrektuig, slipketting etc. zijn niet gewenst.

Friendly with Dogs kan steeds beslissen om een hond de toegang of deelname aan een evenement te weigeren op basis van een risico analyse van de hond in functie van mogelijke gedragsproblemen naar mensen en of honden. Deze beslissing is bindend, de veiligheid van deelnemers en honden staat voorop.

Friendly with Dogs is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die door deelnemers en/of hond wordt aangericht op of rond het terrein/gebouw.

Pin It on Pinterest

Share This